Sergileme Kuralları ve Hizmetler


   

              Sergileme ve Festival Yerleşim Kuralları

1- FESTİVAL  ADI 
ÇİKOLATA,ŞEKERLEME ve PASTA FESTİVALİ TÜRKİYE / CHOCOLATE SHOW TURKEY
2- YER VE SÜRE
24 - 26 Mart 2017 tarihleri arasında Harbiye Askeri Müzesi AFP Salonlarında gerçekleşecektir.

3- SERGİLEME DÜZENİ

  Genel Şartlar:
FİO Organizasyon tüm stand alanlarını ölçülendirerek, köşe noktalarını yere işaretleyecek ve katılımcıya teslim edecektir.

Katılımcının belirtilen Festival başlangıç tarihine kadar yeri teslim alması gerekmektedir.Gelmemesi ve festivalle katılım göstermemesi, durumda bile katılımcı "Kira Sözleşmesi"ni imzalayarak borçlandıkları tüm meblağı ödemekle yükümlüdür. 

       


Katılımcılar sergileyecekleri mal ve hizmetleri kendilerine ayrılan alan içinde sergileyebilirler. Katılımcı kendisine kiralanmış alanın tamamını veya bir kısmını bir başkasına kiralayamaz ve/veya kısmen de olsa kullandıramaz. 
Katılımcı salonlarda kiraladığı alanın zeminini ve varsa mevcut duvarları delemez, çivi çakamaz, zımbalayamaz.Bally ve benzeri yapıştırıcı madde kullanamaz. Katılımcı standını Festival alanında sadece montajı yapılacak şekilde planlamalıdır. 

  Yerleşim Planı:
Festival sergileme alanı planlaması, FİO Organizasyon tarafından yapılacak ve kuruluşlar kendilerine tahsis edilmiş alanlarda bu sözleşme şartlarına uygun olarak ürün ve hizmetlerini sergileyeceklerdir. Sergilenen ürünler veya tanıtım yapılan hizmetlerle ilgili teknik ve ticari bilgi, her firmanın standında bulunduracağı kendi görevlileri tarafından verilecektir. FİO Organizasyon, gerek gördüğü durumlarda festival alanları için çizilmiş bulunan genel yerleşim projelerini değiştirme hakkına sahiptir. 
Komşu stantları kiralayan firmalar zaman içinde değişebilir. Bu değişiklikler nedeni ile katılımcı FİO Organizasyon`u sorumlu tutamaz ve hak talep edemez. 
  Standların Tanımları :
Standart Stand: FİO Organizasyon tarafından 240 cm yüksekliğinde suntalam panel ve alüminyum profillerden yaptırılarak standın sınırlarını belirleyen, projede belirlenen cephe sayısına (cephe sayısı panelsiz açık cepheleri ifade eder) ve festival süresince katılımcı firmaya kiralanan, sistemdir. Katılımcı projede belirtilen cephe sayısını panel ile kapatmak isterse, bu talebini en geç festivalin açılmasına bir ay kala yazılı olarak FİO Organizasyon`a bildirmek ile yükümlüdür. Önceden haber verilmeden festival alanında bildirilecek pano talepleri, ücreti mukabilinde karşılanacaktır. Tavanda 3 m²`ye bir aydınlatma elemanı, standın herhangi bir yerinde 3 m²`ye 100 watt çekecek güçte priz ve halı zemin kaplaması sisteme dahildir

Standart standları kullanan firmalar bu standların pano, profil gibi hiçbir elemanını delemez, çivi çakamaz, zımbalayamaz, üzerine yapışkanlı reklam malzemesi yapıştıramaz. Bu sistem taşıyıcı değildir ancak üzerine asılacak hafif resim ve panoları tutturmak için FİO Organizasyon Teknik personelinden bağlantı cıvatası istenebilir. Çift taraflı bant dışında hiçbir yapıştırıcı madde kullanılamaz. Standlar, tüm elemanları ile stand alanı ve alana ait hava sahası içinde kalacak şekilde tasarlanmalıdır. 
4- Özel Stand: Stand sistemini kendileri hazırlayacak firmalar, standlarını, stand alanı ve alana ait hava sahası içinde kalacak şekilde tasarlamalıdırlar. Komşu stand alanlarına ve koridorlara taşılamaz. Standın duvar ve tavan konstrüksiyonu yere ankraj yapılamaz. Zemine yapıştırılacak halı ve benzeri malzemeler için yalnızca çift taraflı bant kullanılabilir. Stand sökümünde bu bantların yerden temizlenmesi zorunludur. Bally ve benzeri yapıştırıcı malzemeler kesinlikle kullanılamaz. FİO Organizasyon Teknik Personeli, Katılımcı firma tarafından daha önce talep edilen değere göre elektrik enerjisini, stand alanının herhangi bir yerine priz veya seri klemens olarak bırakır. Firma kendi imkanlarıyla elektrik dağılımını, aydınlatmasını gerçekleştirir. 
5-  Standların Düzeni ve Boyutları:

AFP SALON 1 (Üst Kat ) : h 4,5 m, maksimum stand h: 2,4 m 

AFP SALON 2 (Alt  Kat ) : h 3,5 m, maksimum stand h: 2,4 m

Uygulama sırasında problem yaşanmaması için stand projelerinin FİO Organizasyon`a onaylatılması gerekmektedir. Belirtilen azami yüksekliğin üstünde imalata izin verilmeyecek olup, hiçbir şekilde bayrak, yazı gibi malzemelerin de bu yüksekliklerin üstüne çıkmasına müsaade edilmeyecektir. 
Stand sistemini kendi hazırlayacak firmalar, standlarını, stand alanı ve alana ait hava sahası içinde kalacak şekilde tasarlamalıdırlar. Komşu stand alanına ve koridorlara taşılamaz. Söz konusu kural ihlal edildiğinde, FİO Organizasyon tarafından yapılacak uyarıya rağmen Katılımcı tarafından kural ihlaline neden olan unsurlar derhal ortadan kaldırılır. Katılımcı tarafından bunun yerine getirilmemesi durumunda kural ihlali oluşturan unsurlar FİO Organizasyon tarafından giderilir - ortadan kaldırılır ve bu işlemler sırasında ortaya çıkacak masraflar kural ihlaline neden olan Katılımcıya fatura edilir. Katılımcı söz konusu faturayı nakden ödemekle yükümlüdür. 
6- Ekstra Stand Malzemeleri
FİO Organizasyon anlaşmalı oldu dekoratör firma tarafından katılımcı firmaların her türlü ekstra stand malzemeleri ihtiyaçları ücreti karşılığında tedarik edilecektir.
7- Standların Festival Bitiminde Sökülmesi Standart stand ile festivale katılan Katılımcı firmaların bütün teşhir ürünlerini, ekipmanlarını, mobilyalarını ve diğer malzemelerini  festival zamanlama çizelgesinde belirtilen saatlerde söküp alanı terk etmek ile sorumludurlar. Zamanlama çizelgesi bilgi formları ile birlikte firmalara gönderilmektedir. . 
8- STAND KİRASI
    Katılım Bedeli:
m2 fiyatları EURO. (K.D.V. hariç) tablolarda gösterilmiştir. 
9- Davetiye Temini ;
Firmalara katılım gösterdikleri m2 bazında müşterilerine göndermek üzere festival davetiyesi almaya hak kazanacaklar. Katılım gösterilen her 1 m2 için firmalara 5 adet davetiye verilecektir.
10– En Az Sergileme Alanı:
Bir kuruluş için asgari sergileme alanı  4 m2’dir. Bir standta bir firma sergileme yapabilir. Katılımcı kiraladığı standı kendi yada dekoratör tarafından  teslim alması ve dekorasyon çalışmalarına başlaması gerekmektedir, aksi takdirde, boş durumdaki standları FİO Organizasyon dilediği gibi değerlendirebilecektir. Bu durumda bile katılımcı "Kira Sözleşmesi"ni imzalayarak borçlandıkları tüm meblağı ödemekle yükümlüdür. 
11- ELEKTRİK ve AYDINLATMA
Salonların genel aydınlatması FİO Organizasyon tarafından sağlanacaktır. Kullanılan elektrik mono faze için 220V, 50Hz trifaze için 230/400V, 50Hz`dir. Hassas elektronik cihazların regülatör ile korumaya alınması Katılımcı firmanın sorumluluğundadır. Elektrik kesilmeleri veya dalgalanmaları nedeni ile cihazlarda meydana gelebilecek arızalardan FİO Organizasyon sorumlu değildir. FİO Organizasyon, her standart standa bir priz, her 3 m² için 100 watt bedelsiz enerji kullanım hakkı ve 1 spot vermeyi taahhüt eder. Bu sınırların aşımı durumunda, istekler bedeli karşılığında gerçekleştirilecektir. Standsız katılımlarda ve açık alandaki katılımlarda dahili elektrik tesisatı, Katılımcı tarafından gerçekleştirilecektir. Festival organizasyonu bir priz veya seri klemens uçlu enerji hattı ile her 3 m²`ye 100 watt bedelsiz enerji vermekle yükümlüdür. Aşımı durumunda harcanacak güç ve bağlantı, bedeli karşılığında verilecek olup, 

1-3 kwa trifaze ve monofaze elektrik bağlantısı için 45 TL. + KDV, 
4-5 kwa trifaze elektrik bağlantısı için 55 TL. + KDV, 
6-10 kwa trifaze elektrik bağlantısı için 65 TL. + KDV, 
11-20 kwa trifaze elektrik bağlantısı için 75 TL. + KDV, 
20 kwa`dan sonraki her 10 kwa ilave elektrik bağlantısı için 45 TL. + KDV ücret Katılımcı firmalardan tahsil edilecektir. 

12- TELEFON ve FAKS HİZMETLERİ
Katılımcı talep ettiği takdirde standına, ücreti mukabilinde telefon ve faks hattı çektirtebilir. Bu hizmet santralin kapasitesi ile sınırlı olduğundan önce başvuran önce alır prensibi ile talep tarihlerine göre değerlendirilecektir. Telefon ve faks hattı tesis ücreti ve görüşme bedelleri FİO Organizasyon tarafından ayrıca hesaplanarak tahsil edilecektir. 
13- SU ve BASINÇLI HAVA

Alan içinde su ve hava hizmeti verilemeyecektir.
14- MÜZİK YAYINI, GÖSTERİ ve ANONS DÜZENİ
Festival alanında görsel - işitsel bir gösteri yapacak Katılımcı bu gösterinin detaylarını FİO Organizasyon `e yazılı olarak bildirmeli ve izin almalıdırlar. Görsel bir gösteri yapılacak ise bu gösterinin yansıması stand alanının dışına taşmamalıdır. Söz konusu durumda FİO Organizasyon görevlilerinin gösteriye müdahale hakkı vardır. Stand dahilinde yapılacak ekipman tanıtımları, video gösterimleri ve müzik yayını komşu standları ve ziyaretçileri rahatsız etmeyecek şekilde düzenlenmelidir. Her türlü tanıtımda izin verilen maksimum gürültü seviyesi 60 db`dir. Hoparlörler standın içine bakacaktır. Bu olmadığı takdirde FİO Organizasyon görevlileri hoparlörleri stand içine çevirecektir. Stand sınırından 1 m uzaklıkta ses düzeyinin 60 db`i aşması durumunda, FİO Organizasyon görevlileri gösteriyi yapan Katılımcıyı uyaracaktır ve sesi 60 db`in altına çekecektir. Uyarılar sonuç vermez ise FİO Organizasyon görevlileri gürültü sebebi Katılımcının stand elektriğini, bir daha uyarmaksızın, 1 saat süreyle kesecektir. Ayrıca elektrik enerjisinin kesimi sırasında doğabilecek hasarlardan FİO Organizasyon sorumlu değildir. Ölçümlerde FİO Organizasyon teknik ekibinin kullandığı ses ölçerin göstereceği değer esas kabul edilecektir. 
Festival alanının genel müzik yayını ile gerekli anonslar FİO Organizasyon tarafından yapılacaktır. 
15- GÜVENLİK
Festival alanında genel güvenlik her ne kadar FİO Organizasyon tarafından sağlansa da, alanın büyüklüğü ve kalabalığı göz önüne alındığında, FİO Organizasyon güvenlik konusunda herhangi bir garanti vermemekte ve sorumluluk taşımamaktadır. Festival hazırlık aşamasından başlamak üzere, festival süresince ve festival  sökümü süresince meydana gelebilecek her türlü, yangın, doğa ve toplum olayları, hırsızlık vb. gibi nedenlerle ortaya çıkabilecek zarar ziyan ve can kaybından FİO Organizasyon sorumlu değildir. Katılımcı kendi standının, teşhir ürünlerinin ve ekipmanının güvenliğini sağlamakla yükümlüdür. Katılımcı FİO Organizasyon’a yazılı olarak bilgi vermek ve ücretini kendi ödemek kaydı ile özel güvenlik firmaları ile anlaşabilir. 
Özellikle standların yapım ve söküm aşamasında malzemelerin güvenlik riski daha da önem kazanmaktadır. Katılımcı gerekli önlemleri almakla yükümlüdür. 
Kıymetli eşyalar, kolayca sökülebilecek ve taşınabilecek malzemeler, geceleri kilitli bir bölmeye konulmalıdır. 
17- TEMİZLİK
Festival süresince genel alanların temizliği ve salonlardaki koridorların temizliği FİO Organizasyon tarafından sağlanacaktır. Katılımcı, festival açılmadan önce stand içi temizliğini kendisi yapmakla yükümlüdür. Katılımcı stand içi temizliğini kendi elemanları dışında bir diğer firmaya yaptırmak isterse, temizlik firması ve elemanları için FİO Organizasyon`a yazılı olarak bilgi vermekle yükümlüdür. 
18- MESULİYET ve SİGORTA
FİO Organizasyon , Katılımcı tarafından festival alanına getirilen teşhir ürünlerinin, mobilyaların ve stand malzemelerinin, stand yapım aşamasında, festival sırasında veya stand söküm aşamasında kaybolmasından, çalınmasından veya hasar görmesinden sorumlu değildir. Bu madde aynı zamanda Katılımcının araçları ve personeli için de geçerlidir. Katılımcı veya personeli, kişilere, araçlara, standlara ve her türlü malzemeye verdiği zararlardan kendisi sorumludur. 
Katılımcı firmalar, standlarını, teşhir ürünlerini ve diğer ekipmanlarını alana nakliyesinden başlamak üzere, festival süresince, söküm esnasında ve geri nakliyesini kapsayacak şekilde sigorta ettirmeleri önerilir. 
19- SÖZLÜ ANLAŞMALAR
FİO Organizasyon tarafından yazılı olarak teyit edilmeyen hiçbir sözlü talimat veya anlaşma geçerli değildir. 
20- YASAL YÜKÜMLÜLÜKLER
Katılımcı, standının yapım aşamasından başlamak üzere festival süresince ve söküm aşamasında kullanacağı personelin T.C. yasaları uyarınca gereklerini yerine getirmekle yükümlüdür. Katılımcı ve/veya personelinin üçüncü kişilere vereceği zararlardan hiçbir şekil ve surette FİO Organizasyon sorumlu tutulamaz. Katılımcının ihmali nedeni ile FİO Organizasyon hiçbir sorumluluk almadığı gibi Katılımcı FİO Organizasyon `dan herhangi bir tazminat talep edemez. 

Destekleyenler,                                                                                                                          

   

 

Demirciler Sitesi 9. Cadde Galaksi iş Merkezi

No :53/B Blok Zeytinburnu/İSTANBUL

Tel : (0212) 547 70 01 Fax: (0212) 547 70 02

 info@chocolateshowturkey.com 


 

İçerik Rss - Haberler Rss

Tasarım ve Programlama: Msy Ajans